Loading...
Intel·ligència Emocional a l’empresa 2017-12-19T12:16:21+00:00

“El 85% de les competències del líder són emocionals”

(Spencer & Spencer, 1993)

01
MILLOR
CLIMA

Lideratge emocional i emocions positives.
La nova equació d’èxit.

 • Entre el 50% i el 70% de la percepció dels empleats sobre el clima laboral està relacionada amb les característiques d’Intel·ligència Emocional del líder.
  (Hay/McBer study, Goleman 2000b)
 • Com més positiu és el líder, més positius, útils i cooperadors seran els integrants del grup.
  (George y Bettenhauser, 1990)
 • El 63% dels treballadors espanyols anteposen la felicitat en la feina al salari. Entre els aspectes més valorats: el bon ambient i les oportunitats de desenvolupament.
  (Encuesta Adecco, 2016)
 • Les emocions positives i l’harmonia en un equip d’alta direcció prediuen la seva eficàcia.
  (Barsade y Gibson, 1998)
02
MÉS
COMPROMÍS

El benestar de l’individu aporta compromís.

 • El temps que un treballador roman a l’empresa i la seva productivitat estan determinats per la relació amb el seu superior immediat.
  (Gallup study, Zipkin, 2000)
 • La motivació a l’assoliment és allò que més separa als executius amb rendiment superior de la resta. L’orientació a resultats radica en l’auto motivació de l’individu i la seva autogestió. Ambdues formen part de la Intel·ligència Emocional.
  (Goleman, 2000)
 • El salari emocional (oportunitats de desenvolupament, balanç vida familiar-laboral i benestar psicològic) augmenta el compromís, redueix l’absentisme i la rotació.
  (Goleman, 2000)
 • Les persones optimistes responen millor a les situacions desfavorables.
  (Schulman, 1995)
03
MILLORS
RESULTATS

Intel·ligència Emocional i rendiment.
Relació directa.

 • El 30% del rendiment en la feina es basa en la Intel·ligència Emocional; si ens centrem en els directius, l’índex puja al 67%.
  (Bar-On, 2006a)
 • Gestionar l’empresa amb criteris d’Intel·ligència Emocional comporta un augment de la productivitat entre el 19% i el 120%.
  (Hunter, Schmidt & Judiesch, 1990)
 • Només s’encerta 1 de cada 3 vegades en la contractació de directius; en empreses grans una mala decisió pot suposar un impacte econòmic; en empreses de nova creació, la mort. La Intel·ligència Emocional és el major pronosticador del rendiment superior en els llocs de direcció.
 • La por al canvi anul·la la innovació i fa que les persones siguin més lentes per respondre als girs del mercat. Els individus amb més Intel·ligència Emocional se senten més còmodes davant la incertesa i s’adapten millor a les situacions noves.
  (Goleman, 2000)