Covid-19: Descobreix l’impacte emocional en el teu equip i com gestionar-lo

//Covid-19: Descobreix l’impacte emocional en el teu equip i com gestionar-lo

Covid-19: Descobreix l’impacte emocional en el teu equip i com gestionar-lo

Conèixer l’estat emocional dels equips en moments de pandèmia és una informació indispensable per a poder crear plans d’acció que ajudin a recuperar l’efectivitat de l’equip i el benestar dels seus membres.

Si hi ha alguna cosa que ha vingut a demostrar la pandèmia del Covid és l’impacte emocional que està tenint en empreses i treballadors i el poc preparats que estàvem per a afrontar les conseqüències d’aquesta situació. Així ho veiem reflectit en nombroses recerques: un estudi realitzat a nivell nacional per la Universitat de Fresa reflecteix que el 24,7% dels participants va presentar un impacte psicològic moderat o sever i el 48,8% va mostrar deterioració de la salut mental, tal com ansietat i estrès durant el confinament.

A causa d’aquest estat emocional hi ha aspectes que s’han vist afectats negativament en les empreses espanyoles com el clima laboral, la falta de lideratge, la poca adaptació als nous canvis i els efectes del teletreball, que ha portat a les persones a allargar la jornada laboral.

Aquesta nova realitat demostra que les empreses han de ser proactives i donar resposta a les necessitats emocionals dels seus treballadors, analitzant i desenvolupant plans d’acció amb la finalitat de donar eines que permetin regular l’impacte emocional dels equips i permetre’ls adaptar-se als temps reals que estem vivint.

Emosistema. La fotografia emocional

I si et diguéssim que es pot mesurar l’estat emocional del teu equip? I si poguessis conèixer les àrees on les emocions negatives estan restant efectivitat a l’empresa?

Poder posar el termòmetre en la teva organització i mesurar l’impacte emocional que aquesta està sofrint ja és una realitat i és el punt de partida per a posar en marxa accions que mitiguin els seus efectes. El Emosistema és un mètode que permet realitzar una fotografia emocional de l’organització. És el mètode integratiu més complet per a implementar la Intel·ligència Emocional en els 4 pilars estratègics de la companyia: empresa, persona, equips i entorn. Aquesta anàlisi és estratègic per a establir i planificar accions que repercutiran no sols en la millora del rendiment i els resultats de la companyia, sinó en el benestar de les persones que en formen part.

Per a més informació: info@emotivat.net

 

2020-07-31T10:13:53+00:00 30/07/2020|